Trà thảo mộc Whittard Lemon & Ginger Flavoured Herbal Infusion (túi lọc)

Giá gốc: 285,000 VNĐ

Giá bán: 142,500 VNĐ (-50%)

Trà thảo mộc Whittard Elderflower & Apple Flavoured Fruit Infusion (túi lọc)

Giá gốc: 285,000 VNĐ

Giá bán: 142,500 VNĐ (-50%)

Trà thảo mộc Whittard Sleepy Herbal Infusion (túi lọc)

Giá gốc: 355,000 VNĐ

Giá bán: 177,500 VNĐ (-50%)

Trà bạc hà Whittard Organic Peppermint Infusion (túi lọc)

Giá gốc: 310,000 VNĐ

Giá bán: 155,000 VNĐ (-50%)

Trà hoa cúc Whittard Organic Camomile Organic Herbal Infusion (túi lọc)

Giá gốc: 310,000 VNĐ

Giá bán: 155,000 VNĐ (-50%)

Trà thảo mộc Whittard Warming Herbal Infusion (túi lọc)

Giá gốc: 335,000 VNĐ

Giá bán: 167,500 VNĐ (-50%)

Trà thảo mộc Whittard Peach, Raspberry & Rose Flavoured Fruit Infusion (túi lọc)

Giá gốc: 285,000 VNĐ

Giá bán: 142,500 VNĐ (-50%)

Trà bạc hà Whittard Organic Peppermint Infusion

Giá gốc: 385,000 VNĐ

Giá bán: 192,500 VNĐ (-50%)

Trà hoa cúc Whittard Organic Camomile Organic Herbal Infusion

Giá gốc: 385,000 VNĐ

Giá bán: 192,500 VNĐ (-50%)

Trà thảo mộc Whittard Very Berry Crush Flavoured Fruit Infusion

Giá gốc: 385,000 VNĐ

Giá bán: 192,500 VNĐ (-50%)

Trà thảo mộc Whittard Lemon & Ginger Flavoured Fruit & Herbal Infusion

Giá gốc: 385,000 VNĐ

Giá bán: 192,500 VNĐ (-50%)

Trà thảo mộc Whittard Elderflower & Apple Flavoured Fruit Infusion

Giá gốc: 385,000 VNĐ

Giá bán: 192,500 VNĐ (-50%)

Trà thảo mộc Whittard Sleepy Herbal Infusion

Giá gốc: 410,000 VNĐ

Giá bán: 205,000 VNĐ (-50%)

Trà thảo mộc Whittard Warming Herbal Infusion

Giá gốc: 465,000 VNĐ

Giá bán: 232,500 VNĐ (-50%)

Trà thảo mộc Whittard Peach, Raspberry & Rose Flavoured Fruit Infusion

Giá gốc: 385,000 VNĐ

Giá bán: 192,500 VNĐ (-50%)

Cà phê Whittard Hazelnut Ground Coffee With Flavouring

Giá gốc: 465,000 VNĐ

Giá bán: 232,500 VNĐ (-50%)

Cà phê Whittard Amaretto Ground Coffee With Flavouring

Giá gốc: 435,000 VNĐ

Giá bán: 217,500 VNĐ (-50%)

Cà phê Whittard Vanilla Ground Coffee With Flavouring,

Giá gốc: 435,000 VNĐ

Giá bán: 217,500 VNĐ (-50%)

Cà phê Whittard Chocolate Truffle Ground Coffee With Flavouring

Giá gốc: 465,000 VNĐ

Giá bán: 232,500 VNĐ (-50%)

Cà phê Whittard Salted Caramel Ground Coffee With Flavouring

Giá gốc: 435,000 VNĐ

Giá bán: 217,500 VNĐ (-50%)

Cà phê Whittard Santos & Java Coffee

Giá gốc: 410,000 VNĐ

Giá bán: 205,000 VNĐ (-50%)

Cà phê Whittard Guatemala Elephant Coffee

Giá gốc: 495,000 VNĐ

Giá bán: 247,500 VNĐ (-50%)

Cà phê Whittard San Agustin Colombia Coffee

Giá gốc: 410,000 VNĐ

Giá bán: 205,000 VNĐ (-50%)

Bộ sản phẩm Flavoured Coffee Gift Set

Giá gốc: 1,095,000 VNĐ

Giá bán: 547,500 VNĐ (-50%)

Bộ sản phẩm Coffee Explorer's Set

Giá gốc: 895,000 VNĐ

Giá bán: 447,500 VNĐ (-50%)

Ca cao Whittard Luxury Hot Chocolate

Giá gốc: 540,000 VNĐ

Giá bán: 270,000 VNĐ (-50%)

Ca cao Whittard Orange Flavour Hot Chocolate

Giá gốc: 540,000 VNĐ

Giá bán: 270,000 VNĐ (-50%)

Ca cao Whittard Crème Brûlée Flavour White Hot Chocolate

Giá gốc: 540,000 VNĐ

Giá bán: 270,000 VNĐ (-50%)

Ca cao Whittard Salted Caramel Flavour Hot Chocolate

Giá gốc: 540,000 VNĐ

Giá bán: 270,000 VNĐ (-50%)

Ca cao Whittard Cookies & Cream Flavour Hot Chocolate

Giá gốc: 540,000 VNĐ

Giá bán: 270,000 VNĐ (-50%)

Ca cao Whittard Luxury Hot Chocolate (Clip Top)

Giá gốc: 690,000 VNĐ

Giá bán: 345,000 VNĐ (-50%)

Bộ sản phẩm Hot Chocolate Stacking Tin

Giá gốc: 895,000 VNĐ

Giá bán: 447,500 VNĐ (-50%)

Hộp quà tặng Trà Whittard Best of British

Giá gốc: 690,000 VNĐ

Giá bán: 345,000 VNĐ (-50%)

Trà Whittard Chelsea Breakfast Black Tea Loose Leaf

Giá gốc: 490,000 VNĐ

Giá bán: 245,000 VNĐ (-50%)

Trà Whittard Festive Breakfast Black Tea Loose Leaf Tea

Giá gốc: 690,000 VNĐ

Giá bán: 345,000 VNĐ (-50%)

Trà Whittard Best Sellers Collection

Giá gốc: 1,095,000 VNĐ

Giá bán: 547,500 VNĐ (-50%)

Trà Whittard Piccadilly Blend Black Tea With Flavouring Loose Leaf Tea

Giá gốc: 820,000 VNĐ

Giá bán: 410,000 VNĐ (-50%)

Trà Whittard English Breakfast Black Tea Loose Leaf Tea

Giá gốc: 820,000 VNĐ

Giá bán: 410,000 VNĐ (-50%)

Trà Whittard Chelsea Garden White Tea With Flavouring Loose Leaf Tea

Giá gốc: 820,000 VNĐ

Giá bán: 410,000 VNĐ (-50%)

BST Trà Whittard A Taste of Tea

Giá gốc: 1,070,000 VNĐ

Giá bán: 535,000 VNĐ (-50%)

Trà Whittard The Tea Discovery Collection

Giá gốc: 1,465,000 VNĐ

Giá bán: 732,500 VNĐ (-50%)

Trà Whittard English Breakfast Black Tea 25 Individually Wrapped Teabags

Giá gốc: 380,000 VNĐ

Giá bán: 190,000 VNĐ (-50%)

Trà Whittard Piccadilly Blend Black Tea With Flavouring 25 Individually Wrapped Teabags

Giá gốc: 380,000 VNĐ

Giá bán: 190,000 VNĐ (-50%)

Trà Whittard Chelsea Garden White Tea With Flavouring 25 Individually Wrapped Teabags

Giá gốc: 380,000 VNĐ

Giá bán: 190,000 VNĐ (-50%)

Trà Whittard Mango & Bergamot Green Tea With Flavouring 25 Individually Wrapped Teabags

Giá gốc: 380,000 VNĐ

Giá bán: 190,000 VNĐ (-50%)

Trà Whittard English Breakfast Black Tea Loose Leaf Tea hộp thiếc

Giá gốc: 745,000 VNĐ

Giá bán: 372,500 VNĐ (-50%)

Whittard English Rose Flavoured Black Tea Loose Leaf Tea hộp thiếc

Giá gốc: 725,000 VNĐ

Giá bán: 362,500 VNĐ (-50%)

Whittard Earl Grey Black Tea With Flavouring Loose Leaf Tea hộp thiếc

Giá gốc: 695,000 VNĐ

Giá bán: 347,500 VNĐ (-50%)

Whittard Jasmine Black Tea Loose Leaf Tea hộp thiếc

Giá gốc: 725,000 VNĐ

Giá bán: 362,500 VNĐ (-50%)

Whittard Piccadilly Blend Black Tea With Flavouring Loose Leaf Tea hộp giấy

Giá gốc: 450,000 VNĐ

Giá bán: 225,000 VNĐ (-50%)

Whittard Mango & Bergamot Green Tea With Flavouring Loose Leaf Tea hộp giấy

Giá gốc: 450,000 VNĐ

Giá bán: 225,000 VNĐ (-50%)

Whittard English Breakfast Black Tea Loose Leaf Tea hộp giấy

Giá gốc: 425,000 VNĐ

Giá bán: 212,500 VNĐ (-50%)

Trà Whittard Earl Grey Black Tea With Flavouring Loose Leaf Tea hộp giấy

Giá gốc: 425,000 VNĐ

Giá bán: 212,500 VNĐ (-50%)

Whittard English Rose Flavoured Black Tea Loose Leaf Tea hộp giấy

Giá gốc: 450,000 VNĐ

Giá bán: 225,000 VNĐ (-50%)

Trà Whittard Darjeeling Black Tea Loose Leaf Tea hộp giấy

Giá gốc: 475,000 VNĐ

Giá bán: 237,500 VNĐ (-50%)

Trà Whittard Marrakech Mint Flavoured Green Tea Loose Leaf Tea hộp giấy

Giá gốc: 450,000 VNĐ

Giá bán: 225,000 VNĐ (-50%)

Trà Whittard Jasmine Scented Green Tea Loose Leaf Tea hộp giấy

Giá gốc: 495,000 VNĐ

Giá bán: 247,500 VNĐ (-50%)

Trà Whittard Coconut Oolong Loose Leaf Tea hộp giấy

Giá gốc: 525,000 VNĐ

Giá bán: 262,500 VNĐ (-50%)

Trà Whittard Chelsea Breakfast Black Tea Loose Leaf hộp giấy

Giá gốc: 425,000 VNĐ

Giá bán: 212,500 VNĐ (-50%)

Trà Whittard Milk Oolong Loose Leaf Tea

Giá gốc: 820,000 VNĐ

Giá bán: 410,000 VNĐ (-50%)

Trà Whittard Ceylon Orange Pekoe Black Tea 50 Teabags

Giá gốc: 355,000 VNĐ

Giá bán: 177,500 VNĐ (-50%)

Trà Whittard English Breakfast Black Tea 50 Teabags

Giá gốc: 355,000 VNĐ

Giá bán: 177,500 VNĐ (-50%)

Trà Whittard Marrakech Mint Flavoured Green Tea 50 Teabags

Giá gốc: 375,000 VNĐ

Giá bán: 187,500 VNĐ (-50%)

Trà Whittard Mango & Bergamot Green Tea With Flavouring 50 Teabags

Giá gốc: 380,000 VNĐ

Giá bán: 190,000 VNĐ (-50%)

Trà Whittard Jasmine Scented Green Tea 50 Teabags

Giá gốc: 410,000 VNĐ

Giá bán: 205,000 VNĐ (-50%)

Trà Whittard Decaffeinated Breakfast Tea Black Tea 50 Teabags

Giá gốc: 355,000 VNĐ

Giá bán: 177,500 VNĐ (-50%)

Trà Whittard 1886 Blend Black Tea 50 Teabags

Giá gốc: 355,000 VNĐ

Giá bán: 177,500 VNĐ (-50%)

Trà Whittard Earl Grey Black Tea With Flavouring 50 Teabags

Giá gốc: 355,000 VNĐ

Giá bán: 177,500 VNĐ (-50%)

Trà Whittard English Rose Black Tea With Flavouring 50 Teabags

Giá gốc: 375,000 VNĐ

Giá bán: 177,500 VNĐ (-50%)

Trà Whittard Spice Imperial Black Tea With Flavouring 50 Teabags

Giá gốc: 380,000 VNĐ

Giá bán: 190,000 VNĐ (-50%)

Trà Whittard Afternoon Tea Tea Blend With Flavouring 50 Teabags

Giá gốc: 355,000 VNĐ

Giá bán: 177,500 VNĐ (-50%)

Trà Whittard English Breakfast Black Tea 25 Individually Wrapped Teabags

Giá gốc: 355,000 VNĐ

Giá bán: 177,500 VNĐ (-50%)

Trà Whittard Darjeeling Black Tea 25 Individually Wrapped Teabags

Giá gốc: 400,000 VNĐ

Giá bán: 200,000 VNĐ (-50%)

Trà Whittard English Rose Black Tea With Flavouring 25 Individually Wrapped Teabags

Giá gốc: 375,000 VNĐ

Giá bán: 187,500 VNĐ (-50%)

Trà Whittard Earl Grey Black Tea With Flavouring 25 Individually Wrapped Teabags

Giá gốc: 355,000 VNĐ

Giá bán: 177,500 VNĐ (-50%)


Về chúng tôi

Chúng tôi là ai

Dịch vụ

Trở thành đối tác

Chính sách của chúng tôi

Trụ sở chính

CÔNG TY TNHH WORLD FINEST FOODS

Địa chỉ: Số 78 Phố Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: info@winecellar.vn

Hotline: 0944 36 80 08

Kết nối với chúng tôi